SMACC

SMACC

Miễn phí
SmaCC là một mái sẵn sàng phân tách phát điện cho Smalltalk
Người dùng đánh giá
4.6  (9 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Điểm
1.4
Phiên bản mới nhất:
5.7 (Xem tất cả)
Phần mềm này đã nhận được 1 giải thưởng
SmaCC (Smalltalk Compiler-Compiler) là một mái sẵn sàng phân tách phát điện cho Smalltalk. It tạo LR parsers và là người thay thế cho cái T-Gen phân tách máy. SmaCC overcomes nhiều T-Gen là giới hạn mà điều đó có làm cho nó khó khăn để tạo ra parsers. SmaCC có thể tạo ra parsers cho mơ hồ grammars và grammars với chồng chéo những biểu hiện.
Thông tin được cập nhật vào:
We are in CryptoPicture!